دوپایه لایکا

<< UC20 TRI 70 >>
تولید کننده: لایکا
مدل کالا: دوپایه لایکا
موجودی: در انبار
قیمت: 20 ریال

آیا برای کار دقیق لازم است ژالن کاملاً بی حرکت باشد؟

آیا لرزش دست مانع از اندازه گیری دقیق است؟

با استفاده از ژالن نگهدار، ژالن را کاملاً در موقعیت بی حرکت و ثابت قرار دهید.

دوپایه لایکا به عنوان نگهدارنده ژالن ابزار بسیار مناسبی است.

جديدترين کالاها
TLF600
20 ریال
MDL60
20 ریال
DWM-190
20 ریال
LET-M
20 ریال
LET-B
20 ریال
LET-A
20 ریال
DW
20 ریال
CLL400
20 ریال
CLL100
20 ریال
LP363G
20 ریال
LP363
20 ریال
LP360
20 ریال
Cube-Package
20 ریال
Cube
20 ریال
DQL-2A
20 ریال
GST20
20 ریال
ALT80
20 ریال
ALT20
20 ریال
GLS22
20 ریال
B21
20 ریال
B20
20 ریال
GDF321
20 ریال
GDF111-1
20 ریال
GEB222
20 ریال
GEB121
20 ریال
GLS31
20 ریال
STS-762 R Plus
20 ریال
STS-762 R6L
20 ریال
FS1
20 ریال
DSZ2
20 ریال
Arc 6
20 ریال
WM 918
20 ریال
پشتیبانی و توسعه: metr.ir
کلیه حقوق نزد متر لیزری لایکا - مایلسی محفوظ است. © 2018