دوپایه لایکا

<< UC20 TRI 70 >>
تولید کننده: لایکا
مدل کالا: دوپایه لایکا
موجودی: در انبار
قیمت: 229 تومان

آیا برای کار دقیق لازم است ژالن کاملاً بی حرکت باشد؟

آیا لرزش دست مانع از اندازه گیری دقیق است؟

با استفاده از ژالن نگهدار، ژالن را کاملاً در موقعیت بی حرکت و ثابت قرار دهید.

دوپایه لایکا به عنوان نگهدارنده ژالن ابزار بسیار مناسبی است.

جديدترين کالاها
TLF600
593 تومان
MDL60
766 تومان
DWM-190
198 تومان
LET-M
587 تومان
LET-B
891 تومان
LET-A
961 تومان
DW
945 تومان
CLL400
464 تومان
CLL100
575 تومان
LP363G
653 تومان
LP363
632 تومان
LP360
883 تومان
Cube-Package
522 تومان
Cube
857 تومان
DQL-2A
912 تومان
GST20
719 تومان
ALT80
225 تومان
ALT20
144 تومان
GLS22
120 تومان
B21
737 تومان
B20
665 تومان
GDF321
239 تومان
GDF111-1
760 تومان
GEB222
876 تومان
GEB121
745 تومان
GLS31
494 تومان
STS-762 R Plus
774 تومان
STS-762 R6L
458 تومان
FS1
211 تومان
DSZ2
346 تومان
Arc 6
849 تومان
WM 918
449 تومان
پشتیبانی و توسعه: metr.ir
کلیه حقوق نزد متر لیزری لایکا - مایلسی محفوظ است. © 2018